Förfarande vid felbehandling

Har du blivit skadad i vården?

Du är inte ensam även om det kanske känns så. Av en studie som Socialstyrelsen gjorde förra året framkom att 105.000 personer vårdskadas varje år och 3.000 personer skadas så allvarligt att de avlider av sina skador. Enligt Riksdagen är antalet trafikoffer ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige och då kan nämnas att det samma år skadades 27.000 personer i trafikolyckor, varav 470 dog. I en annan undersökning som gjorts i maj månad i år framkom att 11 procent av alla patienter på svenska sjukhus drabbades av en vårdrelaterad infektion. Så om du har drabbats av en patientskada är du alltså långt ifrån ensam och vårdgivaren som har orsakat skadan ger tyvärr sällan/aldrig någon hjälp efteråt. Vad gör man? Vart vänder man sig? Hur lång tid har man på sig? Många av dina frågor kommer vi att svara på här. Därför har vi sammanställt viktig information för dig som behöver stöd och bra ekonomiska råd i frågor gällande felbehandling inom vården. Personskadeguiden.se är helt oberoende och skapad ideellt.

 

Nedan följer standardförfarande efter en felbehandling. Vi kommer närmare beskriva hur man anmäler, när man bör anmäla, vad man ska anmäla och till vilka instanser man ska lämna anmälan samt en hel del information som är nödvändig för dig som patient. Var inte orolig! Vi tar det steg för steg och så lättförståeligt som möjligt. (Mer allmän information finns att läsa här)

Var anmäler du din skada?

1. Socialstyrelsen - Lex Maria

Vårdgivaren ansvarar för anmälan enligt Lex Maria (extern länk) till Socialstyrelsen när det finns misstanke om att en patient har felbehandlats. Det är till Socialstyrelsen vårdgivaren anmäler själva händelsen/skadan.

Läs mer här

2. HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN är en självständig myndighet som utreder ansvarsfrågan. Det är till HSAN du ska anmäla den personal du anser bär ansvar för händelsen/skadan.

Läs mer här

3. PSR

Om du råkar ut för en skada i vården kan du vara berättigad till ersättning. Vanligast är att man vänder sig till PSR, Personskadereglering AB

Läs mer här